• YENİ ÇERNOBİL’LER OLMASIN DİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ…
  • 35 YIL ÖNCE BUGÜN YAŞANAN ÇERNOBİL FELAKETİ, ÜLKELERİN YENİLENEBİLİR ENERJİYE DAHA FAZLA ÖNEM VERMELERİNDE EŞİK NOKTASI OLMUŞTU.
  • WINDBABA STRATEJİK ÇÖZÜM ORTAĞI BY DANIŞMANLIK KURUCUSU BÜLENT YÜCE:
  • “TÜM GELİŞMİŞ ÜLKELER, NÜKLEER ENERJİDEN HIZLA UZAKLAŞIYOR. TÜRKİYE OLARAK TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARINDA TÜKETİMİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE POTANSİYELE SAHİBİZ.”

26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın Belarus sınırındaki Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan patlama, dünyanın en büyük nükleer felaketi olarak kayıtlara geçmişti.

Patlamanın ardından 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon çevreye yayılmıştı. Radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilerken, santralin yakın coğrafyasında yaratılan nükleer etki, aradan 35 yıl geçmesine rağmen hâlâ sürüyor.

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, Çernobil felaketinin, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelimde bir eşik noktası olduğuna dikkat çekti.

//

Avrupa kıtasının Çernobil’den pek çok ders çıkardığını vurgulayan Bülent Yüce, bu konuda en dikkat çekici örneğin Fransa ve Almanya olduğu bilgisini verdi.

Enerji üretiminin yüzde 70’ini nükleer enerjiden karşılayan ve bu yönüyle eleştirilerin odağında olan Fransa’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik büyük bir yatırım atağına kalktığına işaret eden Yüce, “Halen 5 bin MW seviyesinde olan denizüstü (offshore) RES kurulu gücünü kapasite revizyonu ile birlikte 8 bin MW’a çıkaran Fransa, 2028 yılına kadar 6.200 MW denizüstü RES’i daha devreye alacak. Fransa 2035 yılına kadar 14 nükleer santralini tamamıyla devreden çıkarmayı hedefliyor. Almanya ise yeni nükleer santral yapmama ve devrede olan 17 nükleer santrali aşama aşama devreden çıkarma kararını tüm dünya ile paylaştı.” dedi.

Türkiye’nin son on beş yılda kaydettiği dünya ölçeğinde başarı ile rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 182 kat artırarak 9 bin 305 Megavata (MW) çıkardığını hatırlatan Bülent Yüce, 2020 yılı sonunda ulaşılan 96 bin Megavat’lık kurulu güçten çok daha fazla yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu belirtti.

// TÜKETİMİN ÇOK ÜZERİNDE POTANSİYELİMİZ VAR