“ÇİFTÇİLERE,HAK ETTİĞİ İTİBAR GÖSTERİLMELİDİR”

TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)
BASIN DUYURUSU

“ÇİFTÇİLERE,HAK ETTİĞİ İTİBAR GÖSTERİLMELİDİR”
“14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”
Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu(International Federation of Agricultural Producers – IFAP)’nun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946, Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.Bu günde toplumun farkındalığının ve duyarlılığının çiftçiler ve tarımsal üretim üzerinde odaklanması beklenmektedir.

Ülkemizde son yıllarda tarımdan hızla artan bir kopuş söz konusudur. Çiftçilerin üretimden uzaklaşması üzerinde önemle durulması gereken bir dizi sorunu gündeme getirmektedir.

Bugün ülkemizde tarım ile uğraşan insanların yaş ortalaması 55 olmuştur. Tarımda istihdam yüzde 18 seviyesindeyken sektörün GSMH içindeki oranı yüzde 6 civarındadır. Bu oran hızla düşmeye devam etmektedir. Etik olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu durum, çiftçilerin para kazanmadığını göstermekte ve üretimden kaçışlarının temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Çiftçilerimizin yüzleşmek zorunda kaldığı bir diğer konu ise kırsal kalkınmanın yeterli seviyede gerçekleşmemiş olmasıdır. Finansal konuların yanısıra güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel alanlarda çağın gerisinde kalan yaşam koşulları nedeniyle çiftçiler,köylerini ve topraklarını terk etmekte ve üretimden uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşma ülkemiz için iki yönlü sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Öncelikle toprakların atıl hale gelmesi, köylerin terk edilmesi, kadim tarım bilgisinin unutulması olasılığı, geride kalan yaşlı nüfusun yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlar söz konusu olmaktadır. Diğer yandan yaşanan iç göçler nedeniyle artan güvenlik, eğitim, sağlık gereksinimleri ile işsizlik, plansız kentleşme vb. gibi sorunlar kendini göstermektedir.

Alın terinin karşılığını yaşadığı topraklarda bulamayan çiftçilerin ekmek kavgasını -genelde-hazırlıksız olarak gittiği kentlerde yürütmeye çalışması emeğin her geçen gün ucuzlaması ve güvencesiz hale gelmesiyle sonuçlanmaktadır. Uzmanlığa ve liyakate dayanmayan bu ucuz işgücü değişik sektörlerde sömürüye açık bir biçimde kendine yer bulmaya çalışmaktadır.

Geleneksel bir tarımsal üretim gücü olan ülkemizin tarımda yaşadığı sorunların temelinde, çiftçiliğin bir meslek olarak hak ettiği itibarı görmemiş olması da yatmaktadır. Yaşadığımız COVID-19pandemisinina çık bir biçimde gösterdiği gibi tarım ve gıda insanlık için en değerli ve en stratejik sektörlerdir. Bu nedenle çiftçilerimizin sorunları yalnızca onların değil, hepimizin sorunu; çözüm sürecinde katkı sunmak hepimizin sorumluluğudur.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği TARGET olarak 14 Mayıs 2021 Dünya Çiftçiler Gününde herkesi çiftçilerimizi sahiplenmek ve desteklemek için payına düşen sorumlulukları ve görevleri eksiksiz yüklenmeye davet ediyoruz.

Çiftçilerimizin hak ettikleri saygınlığa, yaşam ve geçim düzeyine erişebilmeleri dileği ve onlara içten teşekkürlerimizle Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarız.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)
Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir